05-Dec-2020
DUM HAI TO JEET LO
1- Sageer Ahmad (Trolley Bag) 2- Alok Kumar Mishra(Dinner Set) 3- Eltaza Hussain(Bag) 4- Vivek Dwivedi(Bag) 5- Deepa Mishra (Bag) 6- Kaushal Kisor Mishra(Bag)21-Aug-2020
MANSOON HUNGAMA ACHIEVERS LIST
Wellyug Bag Achievers 1- Amresh Datta Shukla 2- Aisha Anjum 3- Shiv Poojan Vishwkarma21-Aug-2020
MANSOON HUNGAMA ACHIEVERS LIST
Dinner Set Achiever 1- Sageer Ahmad 2- Chhaya Mishra 3- Vivek Dwivedi